cloud-recorder-archiving-replay-quality-monitoring-voor-univerge-blue-connect

Service & support

Project management

Bumicom werkt met project teams. Dit houdt in dat er een project team wordt opgezet voor elk project. Het project management team van Bumicom draagt zorg voor de begeleiding van het project. Na ontvangst van de opdracht is uw project manager de centrale contactpersoon voor de uitvoering van het project. De project manager draagt zorg voor de communicatie, planning en acties om het project binnen de afgesproken termijn en het budget af te ronden. Projecten worden doorgaans opgedeeld in twee werkstromen:

Werkstroom 1: Technische implementatie

De eerste werkstoom draait volledig om de technische implementatie van het project. De technische implementatie omvat het beschikbaar stellen van de recording, voice logging, quality monitoring en interaction analytics technologie aan uw organisatie. De technische implementatie van projecten omvat de volgende activiteiten:

 • Opstellen van functioneel ontwerp en technisch ontwerp
 • Levering en installatie van hardware en software
 • Koppeling met externe systemen (telefooncentrale, arbitragesysteem, radiosysteem, databases, opnamearchief, CRM systeem e.d.)
 • Instructie van beheerders
 • Aanlevering technische documentatie
 • Uitvoering functionele- en technische acceptatietesten
 • Oplevering

Na afronding van de functionele- en acceptatietesten geeft Bumicom de oplossing vrij aan uw organisatie. Deze oplevering vindt plaats door ondertekening van het Protocol van Oplevering (PvO).

Dit is ook het moment dat de oplossing vanuit de Bumicom projectorganisatie wordt vrijgegeven aan het Bumicom Support Team.

Werkstroom 2: Business implementatie

De tweede werkstroom van onze projecten betreft de business implementatie. De business implementatie loopt grotendeels parallel met de Technische Implementatie. Vanuit deze werkstroom ondersteunt Bumicom uw organisatie met onderstaande activiteiten:

 • De inrichting van uw recording systeem
 • De inrichting van uw Quality Monitoring system (incl. evaluatieformulieren en rapportages)
 • Het opzetten van een analyse jaarplan, analysemethodiek en –raamwerk voor Interaction Analytics
 • De opleiding van gebruikers
 • De opleiding van analisten
 • Aanlevering van gebruikersdocumentatie
 • Uitvoering van gebruikersacceptatietesten
 • Oplevering

Na oplevering kan uw organisatie gebruikmaken van de geleverde oplossing. Bumicom verzorgt on-site en telefonische nazorg voor gebruikers, conform de overeengekomen SLA. 

Wilt u meer informatie over project management bij Bumicom? Of bent u benieuwd wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem direct contact op. We bespreken graag hoe we u van dienst kunnen zijn.