cloud-recorder-archiving-replay-quality-monitoring-voor-univerge-blue-connect

Service & support

Managed analytics

Interaction analytics ontsluit waardevolle informatie uit klantinteracties. Bumicom biedt managed analytics waarbij ons interaction analytics team analyses uitvoert voor uw organisatie. Met onze managed analytics dienstverlening ondersteunen wij organisaties met het uitvoeren van analysewerkzaamheden. De managed analytics dienstverlening die Bumicom uw organisatie biedt bestaat onder andere uit:

  • Analysewerkzaamheden remote/op locatie
  • Sprints organiseren
  • Business implementatie
  • Organisatorische ondersteuning
  • Maatwerk rapportages opstellen
  • Quality monitoring inrichten
  • Agent performance dasboard samenstellen

Managed analytics services van Bumicom

De analisten van Bumicom werken nauw samen met de medewerkers van uw organisatie om analyses uit te voeren en analyse resultaten met hen te delen. Een volgende stap is om te bepalen wat er nodig is om de resultaten te vertalen naar verbetermogelijkheden binnen uw organisatie. Na de implementatie van verbeteringen worden door de analisten de impact en trends nauwlettend gevolgd om het succes ervan te meten. De analisten van Bumicom helpen u en uw medewerkers onder andere met:

Betere sturing & focus

Onze analisten geven uw organisatie juiste en complete inzichten. Doordat uw organisatie juiste inzichten op basis van de complete werkelijkheid heeft, zijn beslissingen beter gegrond en kan de energie voor verbetering ook juist gericht worden.

Business intelligence

Door de gegevens (metadata) uit de bestaande intelligence te koppelen aan Nexidia kunnen nóg makkelijker inzichten verkregen worden.

Klantbeleving, klantreis, klantgerichtheid en klanttevredenheid

Door te weten hoe klanten de dienstverlening en service echt ervaren (sentiment, stem van de klant) kunnen gerichte acties worden uitgezet voor verandering en verbetering. Uw organisatie kan acties, kanalen en strategieën beter laten aansluiten op de klantreis en de wensen van uw klant zodat de klanttevredenheid zal toenemen.

Call reasons

Doordat onderwerpen in interacties zoals telefoongesprekken automatisch gedetecteerd worden kan er ook automatisch over gerapporteerd worden. Dit scheelt handmatige handelingen waardoor de inzetbaarheid van agents vergroot wordt en de administratieve lasten verminderd worden.

Audits

Met honderd procent data inzichtelijk maken in welke mate er werkelijk aan wet- en regelgeving en afspraken wordt voldaan. Bijvoorbeeld door automatisch te meten of de juiste controle vragen gesteld worden en fraudegevallen detecteren.

Agent performance

Een voor de hand liggende toepassing is kwaliteitsverbetering van telefoongesprekken. Zo kan bijvoorbeeld gerapporteerd worden over twijfeltaal in alle gesprekken. De agents die veel twijfeltaal gebruiken kunnen gericht gecoacht worden. Om dit coachen op thema’s te ondersteunen bouwen wij dashboards waarop in een oog opslag te zien is welke medewerkers op bepaalde thema’s buiten de bandbreedte vallen. Het gerichte coachen scheelt FTE’s, vergroot de effectiviteit van het coachen en vergroot de inzetbaarheid van medewerkers die niet gecoacht hoeven worden.

Verbetering op belangrijke KCC KPI’s

De onbekende oorzaken van herhaalverkeer, doorverbinden Average Handling Time (AHT) en stiltetijd binnen gesprekken worden inzichtelijk zodat kwaliteit verbeterd kan worden en de kosten gereduceerd kunnen worden.

Incident detectie

Verstoringen kunnen aan de hand van een query op de actuele telefoongesprekken near real-time gedetecteerd worden en naar de juiste processen geleid worden.

Marketing intelligence

Hoe reageren klanten op marketingacties? Hoe kan beter afgestemd worden op de behoeften van de klant? Dit soort vragen worden door betere business intelligence snel en makkelijk beantwoord.

De toepassingen van interaction analytics zijn zo breed als de geest rijkt. Bijna elke denkbare hypothese kan betrekkelijk snel getoetst worden. Wilt u meer informatie over de Managed Analytics oplossingen van Bumicom? Neem contact met ons op. We bespreken graag met u hoe we u van dienst kunnen zijn en hoe we u de best mogelijke managed analytics oplossing kunnen bieden.